Vandens minkštinimo filtrai

vandens_minkstinimo filtrasVandens minkštinimo filtras skirtas vandens minkštinimui. Suminkštintas vanduo gali būti taikomas buitinėms bei technologinėms reikmėms. Filtro veikimas pagrįstas kietumo šalinimu filtruojant vandenį per katijonito dervą. Vandens kietumą apibūdina kalcio ir magnio kiekiai, esantys vandenyje. Katijonitinė derva turi ribotą imlumą kalcio ir magnio jonams, dėl to po tam tikro išvalyto vandens kiekio, yra atliekama filtro regeneracija. Derva regeneruojama druskos tirpalu. Laikantis visų įrenginio eksploatacijos taisyklių,  vandens minkštinimo filtras užtikrina sekantį likutinį vandens kietumą: esant normaliam našumui – 0,05–0,1 mg–ekv/l; esant maksimaliam našumui – 03–0,5 mg–ekv/l.

Vandens minkštinimo procesas

vandens minkstinimo procesasĮrangos veikimas paremtas jonų mainų procesu, kurio metu Na+ jonai pakeičia kalcio ir magnio jonus. Vandens minkštinimo filtras dirba periodiškai: persijungdamas iš serviso režimo į regeneraciją ir atgal. Filtro persijungimas iš vieno režimo į kitą vyksta automatiškai, kai įtaisytas skaitliukas užfiksuoja užprogramuotą pratekėjusio vandens kiekį. Iškart po persijungimo filtras regeneruojamas, po regeneracijos jis pereina į serviso režimą.  Jonitinė derva turi ribotą imlumą kalcio ir magnio jonams, dėl to po tam tikro išvalyto vandens kiekio, yra atliekama filtro regeneracija. Stipriarūgštinė katijonitinė derva yra regeneruojama druskos tirpalu (NaCl). Regeneracijos metu Na+ jonai pakeičia proceso metu sulaikytus kalcio ir magnio jonus, kurie pašalinami kartu su praplovimo vandeniu į drenažą. Visos regeneracijos stadijos atliekamos automatiškai panaudojant įeinančio vandens slėgį. Koncentruotas druskos tirpalas susidaro tam tikro vandens kiekio ir tabletuotos druskos (NaCl) kontakto metu. Periodinį druskos bako papildymą tabletuota druska atlieka vartotojas. Vandens minkštinimo filtro regeneracijos procesas susideda iš sekančių stadijų:

1 ciklas – Atbulinis praplovimas, vandens srautas teka per filtrą iš apačios į viršų. Šio proceso metu supurenama jonitinė derva bei pašalinamos susikaupusios nuosėdos.
2 ciklas – Dervos apdorojimas druskos tirpalu bei lėtas praplovimas. Koncentruotas 26% druskos tirpalas iš druskos bako pasiurbiamas į elektromechaninį valdymo vožtuvą, kur inžektoriuje skiedžiamas vandeniu iki 7-10 %. Toliau tirpalas paduodamas į filtrą (srautas teka iš viršaus į apačią). Pasibaigus druskos tirpalui druskos bake, lygiai tokiu pačiu greičiu vyksta lėtas dervos praplovimas vandeniu.
3 ciklas –  Antras atbulinis praplovimas, vandens srautas teka per filtrą iš apačios į viršų. Šio proceso metu supurenama jonitinė derva bei pašalinamos susikaupusios nuosėdos.
4 ciklas – Greitas praplovimas, kurio dėka sutankinamas dervos sluoksnis, bei pašalinami likutiniai druskos tirpalo pėdsakai.
5 ciklas – Druskos bako užpildymas. Į druskos baką paduodamas užduotas vandens kiekis.
Vandens minkštinimo sistemos schema

Vandens minkštinimo sistemos schema

vandens minkstinimo sistemos schema

Nepertraukiamo veikimo vandens minkštinimo sistemos schema

Nepertraukiamo veikimo vandens minkštinimo sistemos schema